szkolenie online „Nowe prawo budowlane - kluczowe zmiany i konsekwencje w praktyce”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPIV.2403.174.2022.MMK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  wrzesień/październik 2022r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  online

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  • Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  • Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  • Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  • Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y
   uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  35% trener

  15% jakość

 • Termin składania ofert *:

  23 sierpnia 2022r. do godz. 12:00

Czytany 335 razy
Osoba publikująca :  Marta Mendrzak-Kazuń
Data publikacji:  01.08.2022 - 14:08
Osoba modyfikująca: Marta Mendrzak-Kazuń
Ostatnio zmieniany: 28.09.2022 - 13:45