Sporządzanie wniosków do Sądu przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarza psychiatrę o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.9061.4.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  1. kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  2. pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa,
  3. oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  4. podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 30.09.2022 r. do godz. 16.00

Czytany 108 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  08.09.2022 - 11:42

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj