Zakup usług remontowych i konserwacyjnych oraz magazynowania i transportu nośników w związku z realizacją działań promocyjnych Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMI.0631.3.2023.MB
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do zapytania ofertowego i Załączniku Nr 2 do zapytania ofertowego

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 28 grudnia 2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Odległość od siedziby Zamawiającego – 20%
  Powierzchnia magazynowa – 20%

 • Termin składania ofert *:

  07.02.2023r. do godz. 10:00

Czytany 63 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  17.01.2023 - 11:39

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę
   

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj