ZAPYTANIE OFERTOWE – Świadczenie usług eksperckich w zakresie przeprowadzenia z upoważnienia Marszałka Województwa Łódzkiego kontroli nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: IFII.8044.1.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:

  od daty podpisania umowy do dnia 30 listopada 2023 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Obszar województwa łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Oferta powinna zawierać cenę brutto łącznie za przeprowadzenie szesnastu kontroli oraz cenę brutto kontroli jednostkowej. W cenie należy uwzględnić wszelkie koszty związane z realizacją usługi, w tym koszty przejazdów do / z miejsca kontroli.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Podpisana klauzula informacyjna oraz oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do dnia 8 lutego 2023 roku, godzina 16:00

Czytany 59 razy
Osoba publikująca :  Krzysztof Aksinowicz
Data publikacji:  17.01.2023 - 11:40
Osoba modyfikująca: Krzysztof Aksinowicz
Ostatnio zmieniany: 18.01.2023 - 08:57

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj