Świadczenie usługi sprzedaży energii elektrycznej do węzłów Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/AS5/2-2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  1 rok od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1) wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3 do OPZ),

  2) Aktualnie obowiązująca oraz ważna w okresie trwania umowy koncesja, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  28.03.2023 r. godz. 10:00

Pobierz załącznik:

Czytany 81 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  07.03.2023 - 14:03
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 07.03.2023 - 14:41

 • * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj

   

 • * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj