Podstawowa znajomość języka migowego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPIV.2403.35.2023.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  kwiecień-maj-czerwiec 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  on-line

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  •  Oferta musi zawierać następujące dokumenty podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy:
  •     Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego),
  •     Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego),
  •     Wykaz usług (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego),
  •     Oświadczenie Wykonawcy (Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego),
  •     Pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osobę/-y uprawnioną/-e do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne:
  •    w kryterium „Jakość szkolenia” – maksymalnie 15 %
  •    w kryterium „Doświadczenie trenera” – maksymalnie 35 %
 • Termin składania ofert *:

  5 kwietnia r. do godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 60 razy
Osoba publikująca :  Marta Kaczorowska
Data publikacji:  14.03.2023 - 09:55
Osoba modyfikująca: Marta Kaczorowska
Ostatnio zmieniany: 14.03.2023 - 14:18

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj