Organizacja, przeprowadzenie i obsługa pikniku dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASVII.2410.3.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu (załącznik nr 2 - OPZ, i załącznik nr 5 - Istotne postanowienia umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *:

  27 maja 2023 r. (sobota) w godzinach 1400 – 2100

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  WORD w Łodzi, ul. Nowy Józefów 52, 94-406 Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu (załącznik nr 3)

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykaz wymaganych dokumentów zawiera załącznik nr 3 - Warunki udziału w zapytaniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Atrakcyjność oferty 30%

  Opis tego kryterium zawiera załącznik nr 4 - Kryteria oceny ofert.

 • Termin składania ofert *:

  6.04.2023 r. godz. 10:00

Czytany 427 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  15.03.2023 - 11:04
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 11.04.2023 - 16:06