Usługa transportu pomocy rzeczowej do obwodów partnerskich na Ukrainie, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASIV/1/2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do umowy.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  12 m-cy

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Terytorium Polski i Ukrainy

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  07.04.2023r. do godz. 10:00

Czytany 226 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  17.03.2023 - 11:25
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 07.04.2023 - 13:07