Zakup apteczek z wyposażeniem

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.2600.68.2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 do Umowy

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Dostawa w terminie 14 dni od daty podpisania umowy

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce na terenie mista Łodzi wskazane przez Zamawiającego

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:

  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do Umowy zmienionego w dniu 01.06.2023

  2) scan podpisanego przez osobę upoważnioną Załącznika Nr 1 do zapytania ofertowego (Oświadczenie Wykonawcy).

   

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  02.06.2023r. godz. 10:00

  07.06.2023r. godz. 10:00

Czytany 219 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  12.05.2023 - 13:52
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 01.06.2023 - 14:12