Organizacja turystycznych wyjazdów jednodniowych po województwie łódzkim w ramach projektu "Weekend w Ogrodzie"

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: 2/KTII//2023
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 09.07.2023 r – Łowicz – Rogów – Łowicz (Arboretum w Rogowie)
  • 16.07.2023 r. – Zduńska Wola – Poddębice – Zduńska Wola (Ogród Zmysłów w Poddębicach)  
  • 23.07.2023 r. – Łódź – Głowno - Walewice – Głowno – Łódź (Zespół pałacowo – parkowy w Walewicach)  
  • 06.08.2023 r. – Piotrków Trybunalski – Łowicz – Arkadia/Nieborów – Łowicz – Piotrków Trybunalski (ogród romantyczny w Arkadii oraz ogród barokowy w Zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie)
  • 20.08.2023 r. – Opoczno – Łódź – Opoczno (ZOO z Orientarium w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, rezerwat „Polesie Konstantynowskie”),
  • 27.08.2023 r. – Sieradz – Skierniewice – Sieradz (Park Miejski w Skierniewicach)
 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie wykonane w miejscach i terminach wskazanych poniżej:

  • 09.07.2023 r – Łowicz – Rogów – Łowicz (Arboretum w Rogowie)
  • 16.07.2023 r. – Zduńska Wola – Poddębice – Zduńska Wola (Ogród Zmysłów w Poddębicach)  
  • 23.07.2023 r. – Łódź – Głowno - Walewice – Głowno – Łódź (Zespół pałacowo – parkowy w Walewicach)  
  • 06.08.2023 r. – Piotrków Trybunalski – Łowicz – Arkadia/Nieborów – Łowicz – Piotrków Trybunalski (ogród romantyczny w Arkadii oraz ogród barokowy w Zespole pałacowo-ogrodowym w Nieborowie)
  • 20.08.2023 r. – Opoczno – Łódź – Opoczno (ZOO z Orientarium w Łodzi, Ogród Botaniczny w Łodzi, rezerwat „Polesie Konstantynowskie”),
  • 27.08.2023 r. – Sieradz – Skierniewice – Sieradz (Park Miejski w Skierniewicach)
 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

   

  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie poprzez wykazanie, że wykonawca

  w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania,

  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej:

  dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego dla grupy minimum 100 osobowej każda lub dwie usługi przewodnickie na terenie województwa łódzkiego o wartości powyżej 20 000,00 zł każda; a także wykaże, że usługi te zostały wykonane należycie (zgodnie z załącznikiem nr 2),

  2) ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w formule spełnia – nie spełnia, w oparciu o dokumenty załączone do oferty.

  W przypadku braku wykazania doświadczenia oferta będzie odrzucona.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wymagane oświadczenia i dokumenty podane zostały w załączeniu:

  • wypełniony załącznik nr 2
  • wypełniona tabela do wyceny
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  07.06.2023 do godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 171 razy
Osoba publikująca :  Idalia Manios
Data publikacji:  16.05.2023 - 15:48
Osoba modyfikująca: Idalia Manios
Ostatnio zmieniany: 07.06.2023 - 15:34