Wynajem 200 namiotów wystawienniczych oraz ich dostawy i montażu na Dożynki Wojewódzkie, które odbędą się 20.08.2023 r.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: RRIV.433.15.2023.EM
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - (załącznik nr 1 do projektu umowy)

 • Termin wykonania zamówienia *:

  20 sierpnia 2023 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest wykazanie, że wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał (tj. zakończył) co najmniej 3 usługi, polegające na wynajęciu namiotów podczas organizacji wydarzeń plenerowych w ramach każdej z usług, o wartości co najmniej 30.000,00 PLN brutto każda usługa.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1. Załącznik nr 1 - Wypełniony formularz ofertowy

  2. Załącznik - Wykaz zrealizowanych usług

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  9.06.2023 r. godz. 1000

Pobierz załącznik:

Czytany 95 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  19.05.2023 - 14:50

 • * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj

   

 • * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj