Rozszerzenie posiadanej przez Województwo Łódzkie licencji platformy nAxiom

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w OPZ oraz Istotnych postanowieniach umowy

 • Termin wykonania zamówienia *:

  12 miesięcy

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej:
  1) scan wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (wzór oświadczenia w załączeniu)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  22.09.2023r. godz. 10:00

Czytany 182 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  01.09.2023 - 11:36
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 29.09.2023 - 11:46