Wykonanie w 2020 roku zadania pn.: „Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.087.22.2019.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

   

  Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 10.12.2019 roku do godz. 16.00

Czytany 1287 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  19.11.2019 - 12:17
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 20.01.2022 - 10:09