Usługa – realizacja kontroli przez lekarza uprawnionego do kontrolowania lekarzy przeprowadzających badania kandydatów na kierowców i kierowców

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.8044.2.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia zawarcia umowy do dnia 30 listopada 2020 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  1. oświadczenie Wykonawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 10 sierpnia 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1781),
  2. oświadczenie Wykonawcy o nie byciu karanym za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przeciwko wiarygodności dokumentów,
  3. oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w zapytaniu, które zostały wymienione w pkt. IV ppkt 2-4 złącznika
  4. podpisaną przez Wykonawcę „Informację o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  07.02.2020 r. - 28.02.2020 r.

Czytany 1370 razy
Osoba publikująca :  Natalia Garczyńska
Data publikacji:  07.02.2020 - 11:07
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 21.01.2022 - 07:56