Konserwacja i bieżąca naprawa urządzeń kopiujących wraz zakupem części niezbędnych do realizacji bieżących napraw

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  W okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 1 do umowy) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 12.03.2020r. do godz. 10:00

Czytany 1460 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  19.02.2020 - 13:27
Osoba modyfikująca: Michał Kaczorowski
Ostatnio zmieniany: 21.01.2022 - 07:56