Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn.: „Badanie wielkości przedsiębiorstwa i jego powiązań w kontekście pomocy publicznej”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPIV.2403.44.2020.MK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

   kwiecień 2020 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  a)    Formularz ofertowy (Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

  b)    Wykaz osób (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

  c)    Wykaz wykonanych usług wraz z załączonymi dowodami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie (Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego).

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50 %
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Jakość szkolenia 20%

  Doświadczenie trenera 30%

 • Termin składania ofert *:

  19 marca 2020 r.  do godziny 12:00 

Czytany 1552 razy
Osoba publikująca :  Marta Kaczorowska
Data publikacji:  25.02.2020 - 10:14
Osoba modyfikująca: Marta Kaczorowska
Ostatnio zmieniany: 12.01.2022 - 12:00