Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia metodologii do Planów Działań oraz organizacji konsultacji społecznych w ramach projektu DeCarb (Interreg Europa)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PBVII.0441.4.1.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  1) Zorganizowanie jednodniowego wydarzenia w formule konsultacji społecznych p.n. „Nowy koszyk energetyczny” w dniu 21 maja 2020 r.   i sporządzenie raportu podsumowującego to wydarzenie w terminie 5 dni roboczych od  dnia wydarzenia.

  2) Opracowanie wspólnej metodologii planów działania dla całego konsorcjum projektu DeCarb
  - do 30 września 2020 r.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w organizacji wydarzenia w formie konsultacji społecznych  (termin/godziny spotkania).

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  25% - doświadczenie w zakresie sporządzania analiz, ekspertyz lub innych opracowań naukowych z obszaru energetyki

  15% - doświadczenie w zakresie organizacji wydarzeń w formie konsultacji/dialogu społecznego, moderowanych dyskusji, konferencji, sympozjów

 • Termin składania ofert *:

  26 marca 2020 r., godzina: 12.00

Pobierz załącznik:

Czytany 278 razy
Osoba publikująca :  Michał Mikina
Data publikacji:  05.03.2020 - 11:17
Osoba modyfikująca: Michał Mikina
Ostatnio zmieniany: 05.03.2020 - 11:36