Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenie usług doradczych

Wykonanie kontroli finansowej z audytem realizacji umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym oraz świadczenie usług doradczych

Usługa polega na:

1.    wykonaniu Kontroli finansowej z Audytem realizacji umów o świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym zawartych przez Województwo Łódzkie z Operatorem: POLREGIO sp. z o.o., o której mowa w Załączniku nr 1 pkt 1;

2.    świadczeniu usług doradczych na wniosek Zamawiającego, w okresie po zakończeniu Kontroli finansowej z Audytem, o których mowa w Załączniku nr 1 pkt 2.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: IFIV.8065.6.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego nr IFIV.8065.6.2020

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin wykonania zamówienia:

  a)    wykonanie kontroli finansowej z audytem - w terminie do 12 czerwca 2020r.

  b)    świadczenie usług doradczych - w terminie do 28 sierpnia 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce wykonania zamówienia: Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w Zapytaniu ofertowym nr IFIV.8065.6.2020.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wymagane doświadczenie i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określa Zapytanie ofertowe nr IFIV.8065.6.2020

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60 %
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  40% doświadczenie

 • Termin składania ofert *:

  Do dnia 03 kwietnia 2020r. godz. 18:00

   

  Wykonawca może złożyć ofertę tylko i wyłącznie za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. Oferta złożona w innej formie nie będzie brana pod uwagę w zapytaniu ofertowym.

   

  Wykonawcy mogą kierować do Zamawiającego pytania dotyczące zapytania ofertowego za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej.

  W przypadku, gdy Zamawiający udzieli odpowiedzi na pytania wykonawców zostaną one umieszczone na stronie www.bip.lodzkie.pl

  Zamawiający może nie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty i unieważnić zapytanie ofertowe bez podania przyczyn.

  Zamawiający niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej powiadomi o dokonaniu tej czynności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także zamieści informację na stronie internetowej.

  Zamawiający zawiera umowę na podstawie własnych umów.

Czytany 176 razy
Osoba publikująca :  Krzysztof Aksinowicz
Data publikacji:  13.03.2020 - 17:00
Osoba modyfikująca: Krzysztof Aksinowicz
Ostatnio zmieniany: 17.03.2020 - 11:52

 • Zadaj pytanie

  * - Pola obowiązkowe

  captcha
  Przeładuj
 • Złóż ofertę

  * - Pola obowiązkowe

  limit dla wszystkich plików to 30 MB
  captcha
  Przeładuj