Sukcesywna dostawa butli z niegazowaną wodą źródlaną oraz kubków jednorazowych do siedzib Zamawiającego transportem Wykonawcy

UWAGA !

Termin składania ofert został przesunięty z uwagi na złożone pytania.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI/1/2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  -  do dnia 15.10.2020 w lokalizacjach określonych w części a) Załącznika Nr 2 do

     umowy,

  -  przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w lokalizacji określonej w części b)

     Załącznika Nr. 2 do umowy

     lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 -Formularza Ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  21.05.2020 r., godz. 10.00

  25.05.2020 r., godz. 12.00

Czytany 178 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Domżalski
Data publikacji:  29.04.2020 - 11:30
Osoba modyfikująca: Tomasz Domżalski
Ostatnio zmieniany: 28.05.2020 - 13:52