Usługa weryfikacji oraz zatwierdzenia przez niezależnego biegłego rewidenta sprawozdań finansowych z realizacji umowy dotacji

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PRI.052.1.6.2020.IP
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  1.07.2020 r. – 30.11.2021 r.

  (dokładny termin wykonania usługi uzależniony od terminu przedkładania sprawozdania do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia:

  1. Wypełniony i zeskanowany Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego– Formularz ofertowy wraz ze skanami aktualnych wpisów do rejestru biegłych rewidentów.
  2. Podpisany Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Klauzula informacyjna RODO
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  20% - doświadczenie biegłego rewidenta/biegłych rewidentów

  10% - wielkość zespołu audytorskiego

  10% - termin wykonania badania

 • Termin składania ofert *:

  28.05.2020 r. godz. 16:00

Czytany 265 razy
Osoba publikująca :  Emilia Jacalska
Data publikacji:  07.05.2020 - 12:13
Osoba modyfikująca: Emilia Jacalska
Ostatnio zmieniany: 29.05.2020 - 13:54