Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs
na stanowisko: Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi
ogłasza nabór kandydata do pracy na stanowisko
Kierownika Działu Ekonomiki Świadczeń, Statystyki i Dokumentacji Medycznej

Zarząd Województwa Łódzkiego

ogłasza trzeci otwarty konkurs ofert

 dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,

z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku

 

I. Rodzaje zadań publicznych zgłaszanych do otwartego konkursu ofert:

 

1)    Rehabilitacja i wsparcie dla osób po zabiegach laryngektomii.

 

2)    Pomoc psychologiczna dla osób w stanie kryzysu psychicznego.

 

3)    Zagrożenia psychospołeczne wynikające z codziennego użytkowania nowoczesnych technologii – Internetu, przez dzieci i młodzież – szkolenia/konferencje/warsztaty dla rodziców/opiekunów.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursowym.

 

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza drugi otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi”.

Szczególowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu.
Zarząd Województwa Łódzkiego unieważnia pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia na realizację zadania pn. „Dzieciaki walczą z rakiem. Wsparcie terapeutyczno-psychologiczne pacjentów oddziałów onkologicznych szpitala przy Spornej w Łodzi”z powodu nie złożenia żadnej oferty.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
ogłasza konkurs na stanowisko
Naczelnej Pielęgniarki Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja kontroli co najmniej 25 lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskichw celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego finansowanych z budżetu Województwa Łódzkiego w ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego na 2018 rok
(składanych w elektronicznym generatorze wniosków) dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na powierzenie realizacji zadań publicznych Województwa Łódzkiego,z zakresu ochrony i promocji zdrowia w 2018 roku

Dyrektor Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim
w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko:
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Reumatologicznego,
PIELĘGNIARKI ODDZIAŁOWEJ Oddziału Okulistycznego
w Samodzielnym Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim