Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  ogłasza konkurs na stanowisko

   Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych A w Szpitalu Chorób Płuc im. Bł. Ojca Rafała Chylińskiego w Łodzi

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Gruźlicy i Chorób Płuc Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Medycznych  Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu

Rozstrzygnięcie czwartego konkursu ofert na realizację zadania pn. „TAŃCE, HULAŃCE, GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA. ZAJECIA LOGORYTMICZNE DLA DZIECI” w ramach Budżetu Obywatelskiego „ŁÓDZKIE NA PLUS”

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn.: „Program szczepień przeciwko grypie sezonowej dla pracowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z terenu województwa łódzkiego”

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5 ogłasza nabór kandydata/ów do pracy na stanowisko Z-CY DYREKTORA DS. TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNYCH. Treść naboru znajduję się w załączeniu.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno-Leczniczego w Łodzi 91-205 Łódź, ul. Aleksandrowska 61/63

 Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Obserwacyjno-Diagnostycznego 1 w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu  

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otorynolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu.