Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA ODDZIAŁU URAZOWO – ORTOPEDYCZNEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko z-CY DYREKTORA ds. LECZNICTWA (ogłoszenie konkursowe w załączeniu)

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

(Ogłoszenie konkursowe w załączniku)

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

   PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

 w  Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowiska Kierownika

ODDZIAŁU CHORÓB WEWNĘTRZNYCH, KLINIKI CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
I FARMAKOLOGII KLINICZNEJ UM

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika

ODDZIAŁU KARDIOLOGICZNEGO, KLINIKI KARDIOLOGII KATEDRY KARDIOLOGII UM,

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Dzieci i Młodzieży w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrii Sądowej i Pododdziału Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Leczenia Uzależnień w Centrum Psychiatrycznym  w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego Obserwacyjno-Diagnostycznego 2 w Centrum Psychiatrycznym w Warcie Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Strona 1 z 16