Kontrola lekarzy medycyny wpisanych do ewidencji uprawionych lekarzy do przeprowadzania badań lekarskich w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, prowadzonej przez Marszałka Województwa Łódzkiego.

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA SZPITALNEGO ODDZIAŁU RATUNKOWEGO

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5 ogłasza nabór kandydata/ów do pracy na stanowisko

KIEROWNIKA DZIAŁU TECHNICZNEGO

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika ODDZIAŁU REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko Kierownika ODDZIAŁU CHORÓB ZAKAŹNYCH, TROPIKALNYCH I PASOŻYTNICZYCH DLA DZIECI, KLINIKA CHORÓB ZAKAŹNYCH DZIECI UM

DYREKTOR WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA
im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi ul. Kniaziewicza 1/5

 ogłasza nabór kandydatów do pracy na stanowisko

Kierownika ODDZIAŁU OBSERWACYJNO-ZAKAŹNEGO I CHORÓB WĄTROBY

Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko

KIEROWNIKA ODDZIAŁU URAZOWO – ORTOPEDYCZNEGO

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko z-CY DYREKTORA ds. LECZNICTWA (ogłoszenie konkursowe w załączeniu)

Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ponownie ogłasza konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Chirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

(Ogłoszenie konkursowe w załączniku)

Dyrektor Wojewódzkiego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi  w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych
w Łodzi

ogłasza konkurs na stanowisko

   PRZEŁOŻONEJ PIELĘGNIAREK

 w  Specjalistycznym Szpitalu Gruźlicy, Chorób Płuc i Rehabilitacji w Tuszynie

Strona 1 z 17