Dyrekcja Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim ogłasza nabór na stanowisko KIEROWNIKA ODDZIAŁU CHIRURGICZNEGO

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Bloku Operacyjnego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Otorynolaryngologicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego Szpitala Wojewódzkiego               w Sieradzu.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurochirurgicznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wy­szyńskiego w Sieradzu ogłasza ponownie konkurs na stanowisko Ordynatora Oddziału Pediatrycznego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Rehabilitacji Dziecięcej w Ośrodku Rehabilitacyjno-Leczniczym w Rafałówce, Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu ogłasza konkurs na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Neurologicznego/Oddziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego w Sieradzu.

Treść ogłoszenia w załączeniu.

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert z zakresu ochrony i promocji zdrowia w ramach budżetu obywatelskiego „Łódzkie na Plus” na 2022 rok, na realizację zadania publicznego pn. „W zdrowym ciele – zdrowy kręgosłup” oraz powołania komisji konkursowej do oceny merytorycznej ofert.

Treść ogłoszenia konkursowego w załączeniu.

Strona 1 z 18