Zapytanie ofertowe: Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim

Wojewódzkie Biuro Geodezji w Łodzi


ul. Solna 14

91-423 Łódź

Kluczowymi zadaniami Wojewódzkiego Biura Geodezji w Łodzi są:

  • wykonywanie i koordynacja prac scaleniowych i wymiennych,
  • gleboznawcza klasyfikacja gruntów,
  • wykonywanie zadań marszałka województwa w zakresie analizy zmian w strukturze agrarnej oraz programowania i koordynowania prac urządzeniowo-rolnych, a także monitorowania zmian w sposobie użytkowania gruntów i ich bonitacji,
  • realizacja prac geodezyjnych związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Województwa Łódzkiego
  • wykonywanie prac geodezyjno-kartograficznych i geodezyjno-prawnych związanych z inwestycjami na drogach wojewódzkich,
  • wykonywanie innych czynności zleconych przez Zarząd Województwa Łódzkiego,
  • realizacja prac geodezyjnych, kartograficznych, urządzeniowo-rolnych i projektowych wynikających z zawartych porozumień samorządu województwa z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego.