Przedmiotem zamówienia jest wynajem na potrzeby wystawców wodoodpornych, stabilnych, jednobarwnych białych namiotów wystawienniczych umożliwiających wydzielenie łącznie 150 stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia stacjonarnego bądź online z zakresu małego przetwórstwa dla grupy 35 osób, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji, scenariusza oraz wyprodukowanie spotu promocyjnego, o długości 90 sekund, poświęconego operacjom zrealizowanym na terenie województwa łódzkiego ze środków PROW 2014-2020, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiący załącznik nr 1 do projektu umowy.

Przedmiotem zamówienia jest wynajem na potrzeby wystawców wodoodpornych, stabilnych, jednobarwnych spójnych kolorystycznie namiotów wystawienniczych, umożliwiających wydzielenie łącznie 100 stoisk wystawienniczych wraz z wyposażeniem, zgodnie z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).