Przedmiotem zapytania ofertowego jest organizacja konferencji w ramach międzynarodowego projektu pn. „RESearch centers of Excellence in the Textile sector” – RESET, realizowanego w ramach Programu INTERREG EUROPA w dniu 24 czerwca 2020 r. polegająca na zapewnieniu miejsca spotkania, wyżywienia oraz wykonania materiałów promocyjnych w postaci identyfikatorów dla uczestników.