Wykonanie zadania pn.: „Ocena zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi przez upoważnionego przez Marszałka Województwa lekarza psychiatrę” na podstawie art. 18 ust. 10 pkt 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.087.20.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Szczegóły znajdują się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1. Wykonawca:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza poświadczona za zgodność z oryginałem,
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.

  2. Lekarz wskazany do zastępowania Wykonawcy:

  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza poświadczona za zgodność z oryginałem,
  • pisemna zgoda na wykonywanie przedmiotu zamówienia w zastępstwie, w tym na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Do 20 listopada 2020 roku do godz. 16.00

Czytany 400 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  23.10.2020 - 15:48
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 21.04.2021 - 16:16