Dostawy prasy codziennej i prasy pozostałej w 2021 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (OPPVI.272.6.2020.JS)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.272.6.2020.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia 01 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do umowy) w formie scanu, wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  25.11.2020r. do godz. 12:00

Czytany 309 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  16.11.2020 - 21:56
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 03.12.2020 - 10:24