Kompleksowe wykonanie 1 numeru wydania specjalnego czasopisma samorządowego Województwa Łódzkiego w nakładzie 100 000 egzemplarzy (KMI.272.2.2020)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KMI.272.2.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Grudzień 2020r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  1. Załącznik nr 2 Formularz Ofertowy (w formie scanu załączony za pośrednictwem niniejszej aplikacji) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

  2. Próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Biuro Podawcze (na parterze) - do dnia 04.12.2020 r. do godz. 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu próbki do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) z dopiskiem: Próbka do zapytania ofertowego nr KMI.272.2.2020.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Jakość 40%

 • Termin składania ofert *:

  Do 04.12.2020r. do godz. 12:00

Czytany 356 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  25.11.2020 - 09:50
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 08.12.2020 - 22:08