Wsparcie doradcze polegające na wykonaniu prac koncepcyjnych i analitycznych na potrzeby doskonalenia polityki innowacyjnej województwa łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu: Załącznik Nr 2 - OPZ, Załącznik Nr 4 - Istotne Warunki Zamówienia.

  Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty oraz unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia (jego całościowe rozliczenie) nie może przekroczyć 31.12.2021 roku.

   

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu: Załącznik Nr 3 - Warunki i kryteria

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (Załącznik Nr 1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 40%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Doświadczenie ekspertów: 20%

  Termin realizacji zamówienia: 30%

  Wsparcie eksperckie po wykonaniu zamówienia: 10%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert znajduje się w Załączniku Nr 3 - Warunki i kryteria.

 • Termin składania ofert *:

  01.03.2021r. do godz. 12:00

Czytany 236 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  22.02.2021 - 19:06
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 12.03.2021 - 11:52