Utrzymanie przez okres 9 miesięcy narzędzia informatycznego Platforma Stypendystów wraz z jego modyfikacjami oraz zapewnienie 9 miesięcznej usługi hostingu (ASVI.1333.142.2020)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASVI.1333.142.2020
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 1 - projekcie umowy.

  Zamawiający zaleca zainteresowanym przeprowadzenie wizji lokalnej, w celu zapoznania się z dokumentacją i kodami źródłowymi aplikacji, którymi dysponuje Zamawiający. Z ww. dokumentacją oraz kodami źródłowymi można się zapoznać w siedzibie Zamawiającego tj.: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Aleja marsz. Józefa Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź w dni robocze w godzinach jego urzędowania po wcześniejszym umówieniu.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zgodnie z terminami przewidzianymi w Załączniku Nr 1 - projekcie umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu zawiera Załącznik Nr 4.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą (za pośrednictwem niniejszej aplikacji) dokumentów z których w sposób jednoznaczny wynikać będzie spełnienie warunków określonych w Załączniku Nr 4.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Zapewnienie dostępności serwerów w środowisku produkcyjnym w skali miesiąca - 40%

  Szczegółowy opis kryteriów oceny ofert zawiera Załącznik Nr 3.

 • Termin składania ofert *:

  23.03.2021r. do godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 307 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  01.03.2021 - 13:15
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 26.03.2021 - 14:07