Sukcesywna dostawa butli z niegazowaną wodą źródlaną oraz kubków jednorazowych

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.2600.4.1.2021.DS
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Dostawy będą realizowane sukcesywnie od dnia wykonania pierwszej dostawy, o której mowa w § 4 projektu umowy:
  - do dnia 15.10.2021 w lokalizacjach na terenie miasta Łodzi określonych w części a) Załącznika Nr 2 do niniejszej Umowy.
  - przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy w lokalizacji określonej w części b) Załącznika Nr. 2 do niniejszej umowy lub do wyczerpania wartości zawartej umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 1 - Formularz Ofertowy (w formie skanu, zdjęcia itp.)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  30.03.2021 r., godz. 12.00

Czytany 339 razy
Osoba publikująca :  Przemysław Smusz
Data publikacji:  09.03.2021 - 10:22
Osoba modyfikująca: Tomasz Domżalski
Ostatnio zmieniany: 01.04.2021 - 13:29