Kompleksowe wykonanie 1 numeru czasopisma samorządowego Województwa Łódzkiego w nakładzie 100 000 egzemplarzy.

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KMI.272.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Przedmiotem zapytania ofertowego jest kompleksowe wykonanie 1 numeru czasopisma samorządowego Województwa Łódzkiego w nakładzie 100 000 egzemplarzy, na który składa się:

  • wykonanie próbnego wydruku (proofy),
  • druk czasopisma w pięciu mutacjach (wymiana pierwszej strony i czterech środkowych stron),
  • oprawa introligatorska – zszycia drutem na 2 zszywki,
  • dostawa całego nakładu do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji na terenie Łodzi.
 • Termin wykonania zamówienia *:

  Czasopismo Samorządowe Województwa Łódzkiego zostanie wydane do końca marca 2021 r.

  Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu wydruk próbny (proofy) numeru, który na swój koszt dostarczy do siedziby Zamawiającego w terminie 3 dni od przekazania materiałów w formie pliku pdf.

  Termin wykonania czasopisma wyniesie do 2 dni od zaakceptowania wydruku próbnego (proofów).

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Siedziba Zamawiającego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca składający ofertę, zobowiązany jest złożyć próbkę czasopisma, będącego przedmiotem zamówienia. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe.

  Próbkę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 8, Biuro Podawcze (na parterze) do dnia 22.03.2021 r. do godz. 10:00 12:00 (UWAGA: decyduje data i godzina wpływu próbki do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską) z dopiskiem: Próbka do zapytania ofertowego nr KMII.272.1.2021.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Jakość - 40%

 • Termin składania ofert *:

  22.03.2021 r. godz. 10:00

  22.03.2021 r. godz. 12:00

Czytany 282 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  12.03.2021 - 15:22
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 23.03.2021 - 13:38