Zapytanie ofertowe dotyczące wsparcia doradczego dla 20 przedsiębiorców z regionu łódzkiego w ramach projektu Samorządowe Centrum Gospodarki Cyrkularnej i Umiędzynarodowienia Przedsiębiorstw „ŁÓDZKIE GREEN HUB”

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PMIV433.3.1.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  do 30 listopada 2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Z uwagi na występujące na terenie kraju zagrożenie epidemiczne COVID-19 Zamawiający przewiduje realizację doradztwa w formie zdalnej (telefonicznie lub z wykorzystaniem narzędzi komunikacji online).

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Doświadczenie eksperta wykładowcy - 30%

 • Termin składania ofert *:

  6 kwietnia 2021 r.

Czytany 322 razy
Osoba publikująca :  Michał Mikina
Data publikacji:  15.03.2021 - 12:43
Osoba modyfikująca: Michał Mikina
Ostatnio zmieniany: 11.05.2021 - 08:16