Przygotowanie i realizacja działań reklamowych w Internecie w ramach projektu „Łódzkie dla biznesu – umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw z Województwa Łódzkiego poprzez udział w Światowej Wystawie EXPO 2020 w Dubaju”

Dodatkowe informacje

 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:

  do 30 czerwca 2021 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  teren Województwa Łódzkiego

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej skan formularza cenowego. Załącznik musi myć wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wypełniony załącznik nr 2 – formularz ofertowy

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  do 28.04.2021 rok do godz. 17:00

Pobierz załącznik:

Czytany 282 razy
Osoba publikująca :  Anna Kowalewska
Data publikacji:  07.04.2021 - 16:40
Osoba modyfikująca: Anna Kowalewska
Ostatnio zmieniany: 20.05.2021 - 07:48