Usługa polegająca na wykonaniu w roku 2021 inwentaryzacji składników majątku będących własnością Zamawiającego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.271.6.2021.JŁ
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Zapytanie Ofertowe

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zgodnie z pkt.III Zapytania Ofertowego

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (załącznik nr1) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.Wraz z ofertą wykonawca składa również dokumenty na potwierdzenie doświadczenia (kryterium oceny ofert) np. protokoły odbioru, referencje.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 50%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Doświadczenie - 50%

 • Termin składania ofert *:

  12.05.2021r. do godz.12:00

Czytany 197 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  20.04.2021 - 12:45
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 14.05.2021 - 14:26