Usługa kolportażu polegająca na doręczaniu czasopisma samorządowego województwa łódzkiego do skrzynek pocztowych (jeden egzemplarz do jednej skrzynki) oraz prowadzeniu kolportażu ulicznego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: KMI.272.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zamówienie będzie realizowane od daty zawarcia umowy do dnia 30 czerwca 2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia w zależności od zdarzeń wcześniej zaistniałych

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan formularza ofertowego (załącznik nr 2) wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  11.06.2021 do godz. 10:00

Czytany 241 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  20.05.2021 - 12:14
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 30.06.2021 - 12:38