ZAKUP BENZYNY 95, BENZYNY 98, OLEJU NAPĘDOWEGO w systemie sprzedaży bezgotówkowej do samochodów służbowych Zamawiającego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: ASIV.272.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *:

   Od dnia 29.06.2021r. do dnia 15.09.2021 r. lub do wyczerpania kwoty, w zależności, co nastąpi wcześniej.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Terytorium Polski

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Zamawiający wymaga aby Wykonawca złożył za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej scan Formularza Ofertowego (załącznik nr 2) wypełniony i podpisany przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Wysokość rabatu 40%

  Szczegółowy opis kryteriów w załączeniu.

 • Termin składania ofert *:

  18.06.2021r do godz. 10:00

Czytany 546 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  26.05.2021 - 15:01
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 29.06.2021 - 14:06