Zapytanie ofertowe na dostawę zasilacza do routera Juniper MX104, wymianę wyłącznika różnicowoprądowego oraz systemu CCTV na wyszczególnionych węzłach Regionalnej Sieci Teleinformatycznej AS/ASV/07/2021

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASV/07/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie wykonane w terminie maksymalnie 90 dni od podpisania umowy.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Zamówienie zostanie dostarczone zgodnie z zapisami OPZ i umowy.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 70%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  termin wykonania 30%

 • Termin składania ofert *:

  Termin składania oferty upływa w dniu 26.07.2021 r., o godz. 10:00

Pobierz załącznik:

Czytany 156 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Białas
Data publikacji:  02.07.2021 - 08:53
Osoba modyfikująca: Sylwia Białas
Ostatnio zmieniany: 27.07.2021 - 15:00