ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługę udostępnienia, wsparcie technicznego i hostingu narzędzia wspierającego Budżet Obywatelski – ŁÓDZKIE NA PLUS Nr AS/ASVI/40/2021

UWAGA ODPOWIEDZ NA ZADANE PYTANIA:

1. W jakim okresie ma być świadczona usługa wsparcia oraz hostingu serwisu ?

Okres świadczenia usługi hostingu wynika z informacji podanych na stronie bo.lodzkie.pl gdzie podano m.in.   Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. Ogłoszenie wyników głosowania do 17 września 2021 r. że publikacja wyników głosowania odbędzie się do  17 września 2021 r.

2. Czy jako wykaz doświadczenia Wykonawca może wskazać usługi elektronicznego wsparcia zgłoszeń o funkcjonalności podobnej do systemu wsparcia głosowania w ramach BO ?

Zamawiający jasno określił wymagania stawiane Wykonawcy w zakresie wiedzy i doświadczenia tj. - co najmniej 3 usługi zapewnienia elektronicznego wsparcia głosowania w ramach budżetu obywatelskiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASVI/40/2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Termin realizacji zamówienia do 3 dni od dnia dokonania zamówienia.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Dostawa do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy.

  Dane Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź.

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 80%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  gwarantowana dostępność usługi 20%

 • Termin składania ofert *:

  Termin składania ofert upływa w dniu 13 lipca 2021 r. o godz. 1200.

Pobierz załącznik:

Czytany 356 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Białas
Data publikacji:  07.07.2021 - 09:38
Osoba modyfikująca: Sylwia Białas
Ostatnio zmieniany: 09.07.2021 - 13:44