Badanie rocznego sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za rok 2021 i rok 2022 wraz z dostarczeniem pisemnego sprawozdania z badania (odrębnie dla roku 2021 i roku 2022)

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: FMIV.3034.23.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Do dnia 13 maja 2022 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2021 rok). Do dnia 12 maja 2023 roku (dotyczy Sprawozdania finansowego Województwa Łódzkiego za 2022 rok).

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w OPZ

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem niniejszej aplikacji Załączniki Nr 1 i 2 w formie scanu wypełnione i podpisane przez osobę upoważnioną (podpis elektroniczny nie jest wymagany)

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  30.07.2021 do godz. 10:00

Czytany 425 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  08.07.2021 - 12:36
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 30.08.2021 - 12:43