Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 6 szkoleń online związanych z promocją rolnictwa

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: RRI.0631.11.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r., z wyłączeniem miesięcy lipiec i sierpień.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy

  Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
  w zapytaniu ofertowym

  Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów niezbędnego doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  -

 • Termin składania ofert *:

  6 sierpnia 2021 r. godz. 23:59

  UWAGA: Wykonawca może składać pytania tylko i wyłącznie za pomocą aplikacji webowej.

Czytany 277 razy
Osoba publikująca :  Anna Włodarczyk
Data publikacji:  16.07.2021 - 08:25
Osoba modyfikująca: Paweł Witkowski
Ostatnio zmieniany: 10.08.2021 - 10:45