Usługa kompleksowej organizacji II Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2021

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVII.433.2.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu Ofertowym

 • Termin wykonania zamówienia *:

  30 września 2021r. (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym)

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Zapytanie Ofertowe

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie scanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  • Formularz ofertowy (cenowy) – stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego;
  • Wykaz usług – stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego;
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 60%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  Lp.

  Kryterium

  Znaczenie w %

  1

  Cena oferty brutto

   60 %

  2

  Możliwość zmiany liczby rezerwacji pokoi hotelowych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  3

  Możliwość zmiany liczby wynajmowanych sal
  i pomieszczeń konferencyjnych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  4

  Możliwość zmiany liczby usług gastronomicznych bez ponoszenia dodatkowych kosztów

  10%

  5

  Udostępnienie bezpłatnych miejsc parkingowych dla uczestników Forum

   10 %

  RAZEM

  100%

 • Termin składania ofert *:

  Do 10 września 2021r. do godz. 12:00

Pobierz załącznik:

Czytany 320 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  02.09.2021 - 14:19
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 13.09.2021 - 11:31