Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim

Zapytanie ofertowe: Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej dla powiatu piotrkowskiego w województwie łódzkim

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: GKII.7521.14.2021.WK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Termin wykonania zamówienia *:
  • 6 tygodni (42 dni kalendarzowych) od dnia podpisania umowy
 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu - Załącznik nr 1

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca składa za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej nw. dokumenty w formie skanu podpisane przez osobę upoważnioną:

  - Wypełniony załącznik nr 3 Formularz ofertowy Opracowanie numerycznych map potencjalnej erozji wietrznej oraz potencjalnej erozji wodnej powierzchniowej,

  - Wypełniony załącznik nr 4 Wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału w zapytaniu ofertowym,

  - Wypełniony załącznik nr 5 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące niezbędnego wykształcenia posiadanego przez osoby, którymi dysponuje

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  Termin składania ofert upływa w dniu 24.09.2021 r. o godz. 12:00

Czytany 412 razy
Osoba publikująca :  Marlena Grzelewska
Data publikacji:  03.09.2021 - 10:57
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 28.09.2021 - 09:48