Usługa w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia 6 szkoleń online związanych z promocją rolnictwa

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: RRI.0631.11.2021
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  od dnia podpisania umowy do dnia 10.12.2021 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wypełniony zał. nr 2 - formularz ofertowy

  Wypełniony zał. nr 3 - wykaz wykonanych usług w celu potwierdzenia warunku udziału
  w zapytaniu ofertowym

  Wypełniony zał. nr 4 - oświadczenie Wykonawcy dotyczące posiadanego przez prelegentów niezbędnego doświadczenia

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: cena 100%
 • Kryteria oceny ofert: inne:

  -

 • Termin składania ofert *:

  20 września 2021 r. godz. 15:00

Czytany 326 razy
Osoba publikująca :  Anna Włodarczyk
Data publikacji:  10.09.2021 - 09:02