Sporządzanie wniosków do Sądu przez upoważnionego przez Marszałka Województwa Łódzkiego lekarza psychiatrę o zarządzenie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia przez Policję osoby chorej psychicznie

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: PZI.9061.15.2020.SK
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2021 roku.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miejsce wykonania zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunki udziału w zapytaniu znajdują się w załączeniu

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:
  • kserokopia prawa wykonywania zawodu lekarza (poświadczona za zgodność z oryginałem),
  • pisemna zgoda na upoważnienie przez Marszałka Województwa (dotyczy lekarzy, którzy nie posiadają ważnego upoważnienia),
  • oświadczenie o spełnianiu warunków zawartych w opisie przedmiotu zamówienia,
  • podpisana „Informacja o warunkach przetwarzania danych osobowych”.
 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100 %
 • Termin składania ofert *:

  Do 4.10.2021 r. do godz. 16.00

Czytany 238 razy
Osoba publikująca :  Sylwia Kwiatkowska
Data publikacji:  10.09.2021 - 12:30
Osoba modyfikująca: Sylwia Kwiatkowska
Ostatnio zmieniany: 07.10.2021 - 10:56