Dostawy prasy codziennej i prasy pozostałej w 2022 roku dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.272.7.2021.JS
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu.

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Realizacja zamówienia od dnia 01 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Miasto Łódź

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Wykonawca zobowiązany jest do złożenia za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej (w formie scanu) Formularza Ofertowego wypełnionego i podpisanego przez osobę upoważnioną.

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  25.11.2021r. godz. 10:00

Czytany 110 razy
Osoba publikująca :  Michał Kaczmarczyk
Data publikacji:  17.11.2021 - 13:28
Osoba modyfikująca: Michał Kaczmarczyk
Ostatnio zmieniany: 29.11.2021 - 09:37