Świadczenie usług telekomunikacyjnych - telefonii komórkowej

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: OPPVI.272.2.2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  Umowa zostaje zawarta na czas określony 12 miesięcy liczony od dnia rozpoczęcia świadczenia usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej z zastrzeżeniem że w przypadku wyczerpania kwoty określonej w § 8 ust. 1 Umowy przed upływem tego terminu Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych wygasa z dniem wyczerpania tej kwoty. Świadczenie usług telekomunikacyjnych – telefonii komórkowej stanowiących przedmiot niniejszej Umowy nastąpi od dnia 28.04.2022r. do dnia 28.04.2023r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Łódź

 • Warunki udziału w zapytaniu:

  Warunkiem udziału w zapytaniu jest dołączenie do oferty wypełnionego oraz podpisanego Załącznika nr 2 – formularza ofertowego

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  09.02.2022 r. godzina 10.00

Czytany 373 razy
Osoba publikująca :  Tomasz Domżalski
Data publikacji:  18.01.2022 - 13:55
Osoba modyfikująca: Tomasz Domżalski
Ostatnio zmieniany: 11.02.2022 - 12:47