przygotowanie ekspertyzy dotyczącej rozwoju Łódzkiej Regionalnej Sieci Teleinformatycznej

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. Wymóg załączenia do oferty oświadczenia (wzór w załączniku nr 2).

Dodatkowe informacje

 • Sygnatura zapytania ofertowego *: AS/ASV/7/2022
 • Opis przedmiotu zamówienia *:

  Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączeniu

 • Termin wykonania zamówienia *:

  10 grudnia 2022 r.

 • Miejsce wykonania zamówienia *:

  Województwo Łódzkie

 • Wymagane oświadczenie i dokumenty:

  Oświadczenie zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 2.

  Oświadczenie podpisuje osoba upoważniona, składane są wraz z ofertą w formie scanu za pośrednictwem niniejszej aplikacji webowej. 

 • Kryteria oceny ofert: cena (brutto) *: 100%
 • Termin składania ofert *:

  27 czerwca 2022 r. o godz. 1000

  29 czerwca 2022 r. o godz. 1000

Czytany 271 razy
Osoba publikująca :  Paweł Krystynowicz
Data publikacji:  03.06.2022 - 13:21
Osoba modyfikująca: Paweł Krystynowicz
Ostatnio zmieniany: 07.07.2022 - 14:30